Sprawdź ważność karty kredytowej

Wyjaśnienie znaczenia numeru karty kredytowej

Ta sekwencja 6 cyfr odnosi się do Numeru Identyfikacyjnego Emitenta. Każda instytucja wydająca karty kredytowe jest uprawniona do jednego jedynego określonego IIN. Jest to międzynarodowy standard znany jako ISO / IEC 7812 System numeracji jest zarządzany przez American National Standards Institute (ANSI).

AMEX: 34xxxx, 37xxxx
Diners Club: 300xxx-305xxx, 309xxx, 36xxxx, 38xxxx-39xxxx
Visa: 4xxxxx
Mastercard: 51xxxx - 55xxxx

Na przykład karta zaczynająca się od 374960 jest kartą Gold wydaną przez Air France / KLM American Express.
Kompletny spis wszystkich istniejących IIN jest dostępny na stronie ANSI
Ta sekwencja od siódmej do przedostatniej cyfry (włącznie) odnosi się do numeru rachunku posiadacza karty. Jej długość jest zmiena w zakresie od 9 do maksymalnie 12 cyfr w zależności od emitenta.

IIN       Account Number

card_secret
card_secret

MII             Check-Sum

Pierwsza cyfra indentyfikuje branżę emitenta karty.

1 i 2: Linie lotnicze,
3: Podróże i rozrywka,
4 i 5 Bankowość & Finanse
6: Handel i usługi finansowe,
7: Paliwa,
8: Usługi zdrowotne i telekomunikacyjne,
9: Sektor państwowy
Końcowa cyfra jest cyfrą kontrolną lub tzw sumą kontrolną. Jest ona używana do sprawdzania poprawności numeru karty kredytowej przy użyciu algorytmu Luhna.
Korzystając z naszego narzędzia można sprawdzić ważność dowolnej karty kredytowej.